Sąd Rejonowy w Chełmie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie sygn. akt III RC 750/12


Dnia 09 stycznia 2013r.
Sygn. akt III RC 750/12


O G Ł O S Z E N I E
Na mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora w osobie
Małgorzaty Luchowskiej
Pracownika Sądu Rejonowego w Chełmie


do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Chełmie
pozwanego Janusza Wojciechowskiego

ostatnio zamieszkałego
Chełm, ul. Obłońska 18


w sprawie z powództwa Aleksandry Wojciechowskiej przeciwko Januszowi Wojciechowskiemu

o podwyższenie alimentów 

Pozew i inne pisma wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili   zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jego zastępowania.


Dokument wpisał: Michał Leonowicz
Dokument wytworzył: Mariusz Błaszczuk
Dokument zarchiwizował: Michał Leonowicz
Data wytworzenia informacji: 2013-01-09
Data udostępnienia informacji: 2013-01-09
Data zarchiwizowania informacji: 2013-02-22