Sąd Rejonowy w Chełmie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie sygn. akt III RC 778/08


 


Dnia 03 sierpnia 2009r.
Sygn. akt III RC 778/08


O G Ł O S Z E N I ENa mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora w osobie
Agnieszki Nafalskiej
- pracownik Sądu Rejonowego w Chełmie

 

do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Chełmie
pozwanego Zbigniewa Wojcieszek
ostatnio zamieszkałego
Mogielnica Brzeziny 35

o podwyższenie alimentówPisma wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jego zastępowania.
Dokument wpisał: Michał Leonowicz
Dokument wytworzył: Michał Leonowicz
Dokument zarchiwizował: Michał Leonowicz
Data wytworzenia informacji: 2009-08-03
Data udostępnienia informacji: 2009-08-03
Data zarchiwizowania informacji: 2009-09-07