Sąd Rejonowy w Chełmie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie sygn. akt III RC 662/11


Dnia 30 stycznia 2013r.
Sygn. akt III RC 662/11


O G Ł O S Z E N I E
Na mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora w osobie
Agnieszki Nafalskiej
Pracownika Sądu Rejonowego w Chełmie


do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Chełmie
pozwanego Jarosława Kubajki

ostatnio zamieszkałego
w Kamieniu, Osiedle Malinowe 33


w sprawie z powództwa Woch Kamili

o alimenty 

Pozew i inne pisma wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili   zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jego zastępowania.


Dokument wpisał: Michał Leonowicz
Dokument wytworzył: Michał Leonowicz
Dokument zarchiwizował: Michał Leonowicz
Data wytworzenia informacji: 2013-02-04
Data udostępnienia informacji: 2013-02-04
Data zarchiwizowania informacji: 2013-03-05