Sąd Rejonowy w Chełmie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie sygn. akt III RC 33/13


Dnia 20 lutego 2013r.
Sygn. akt III RC 33/13


O G Ł O S Z E N I E
Na mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora w osobie
Małgorzaty Luchowskiej

pracownika Sądu Rejonowego w Chełmie


do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Chełmie
pozwanej Anny Szczerbacz

ostatnio zamieszkałej

22-100 Chełm, ul. Narutowicza 16/6

 

w sprawie

z powództwa małoletnich Piotra Szczerbacz i Darii Szczerbacz reprezentowanych przez przedstawiciela ustawowego ojca Piotra Szczerbacz

przeciwko Annie Szczerbacz

o alimenty 

Pozew i inne pisma wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili   zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jego zastępowania.


Dokument wpisał: Michał Leonowicz
Dokument wytworzył: Michał Leonowicz
Dokument zarchiwizował: Michał Leonowicz
Data wytworzenia informacji: 2013-02-20
Data udostępnienia informacji: 2013-02-20
Data zarchiwizowania informacji: 2013-03-26