Sąd Rejonowy w Chełmie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie sygn. akt I Ns 380/09
O G Ł O S Z E N I ENa mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora w osobie Elżbiety Mrugały
do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Chełmie
Artura Nowakowskiego, nieznanego z miejsca pobytu
w sprawie z wniosku Małgorzaty Mrugały
z udziałem Elżbiety Mrugały, Artura Nowakowskiego
o ustanowienie kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu


Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby, uprawnionej do jej zastępowania.


Chełm, dnia 17 sierpnia 2009 roku.Dokument wpisał: Michał Leonowicz
Dokument wytworzył: Michał Leonowicz
Dokument zarchiwizował: Michał Leonowicz
Data wytworzenia informacji: 2009-08-17
Data udostępnienia informacji: 2009-08-17
Data zarchiwizowania informacji: 2009-09-18