Sąd Rejonowy w Chełmie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie sygn. akt III RC 271/09


 

Sąd Rejonowy w Chełmie
Dnia 04 września 2009r.
Sygn. akt III  RC 271/09


O G Ł O S Z E N I ENa mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora w osobie
Agnieszki Nafalskiej
Pracownika Sądu Rejonowego w Chełmiedo zastępowania w Sądzie Rejonowym w Chełmie
pozwanej Izabeli Lazurek
ostatnio zamieszkałej 22-100 Chełm, ulica Jedność 41/59
w sprawie o alimenty   

Pozew i inne pisma wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora , aż do chwili   zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jego zastępowania.


Dokument wpisał: Michał Leonowicz
Dokument wytworzył: Michał Leonowicz
Dokument zarchiwizował: Michał Leonowicz
Data wytworzenia informacji: 2009-09-04
Data udostępnienia informacji: 2009-09-04
Data zarchiwizowania informacji: 2009-10-12