Sąd Rejonowy w Chełmie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie sygn. akt. I Ns 598/08


 

W Sądzie Rejonowym w Chełmie Wydziale I Cywilnym w sprawie I Ns 598/08 z wniosku gminy Żmudź toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Annie Dżaman, ostatnio zamieszkałej w Roztoce Kolonii, zmarłej dnia 21 lipca 1974 roku w Roztoce Kolonii, która jako majątek pozostawiła nieruchomość położoną w Żmudzi składającą się z działki oznaczonej w rejestrze gruntów nr 62, o powierzchni 0,66 ha. Sąd wzywa spadkobierców zmarłej, do zgłoszenia się w terminie 6 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia i udowodnienia nabycia spadku, bowiem w przeciwnym razie zostaną pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku.


Chełm, dnia 24 marca 2009 r.


Dokument wpisał: Michał Leonowicz
Dokument wytworzył: Michał Leonowicz
Dokument zarchiwizował: Michał Leonowicz
Data wytworzenia informacji: 2009-03-27
Data udostępnienia informacji: 2009-03-26
Data zarchiwizowania informacji: 2009-10-12