Sąd Rejonowy w Chełmie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie sygn. akt III RC 349/09


 

Dnia 15 września  2009r.
Sygn. akt III  RC 349/09


O G Ł O S Z E N I E
Na mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora w osobie
Anny Graboś
Pracownika Sądu Rejonowego w Chełmiedo zastępowania w Sądzie Rejonowym w Chełmie
pozwanego Piotra Czyżma
ostatnio zamieszkałego

22-100 Chełm , ul.Kredowa 7/28

w sprawie z powództwa Katarzyny Łukaszuk o alimenty 


 Pozew i inne pisma wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora , aż do chwili   zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jego zastępowania.


Dokument wpisał: Michał Leonowicz
Dokument wytworzył: Michał Leonowicz
Dokument zarchiwizował: Michał Leonowicz
Data wytworzenia informacji: 2009-09-17
Data udostępnienia informacji: 2009-09-17
Data zarchiwizowania informacji: 2009-10-19