Sąd Rejonowy w Chełmie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie sygn. akt III RC 802/08


 
Sąd Rejonowy w Chełmie
Dnia 21 września 2009r.
Sygn. akt III  RC 802/08

O G Ł O S Z E N I E
Na mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora w osobie

adw.Ewy Chudak
Kancelaria Adwokacka w Chełmie
 

do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Chełmie
pozwanego Dominika Korusa
ostatnio zamieszkałego

33-150 Wola Rzędzińska, ul. TZCB 1/3

o ustalenie ojcostwa i alimenty  

Pozew i inne pisma wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jego zastępowania.

 


Dokument wpisał: Michał Leonowicz
Dokument wytworzył: Michał Leonowicz
Dokument zarchiwizował: Michał Leonowicz
Data wytworzenia informacji: 2009-09-23
Data udostępnienia informacji: 2009-09-23
Data zarchiwizowania informacji: 2009-10-26