Sąd Rejonowy w Chełmie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie sygn. akt III RC 191/09Dnia 22 września 2009r.
Sygn. akt III  RC 191/09

O G Ł O S Z E N I E
Na mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora w osobie
Małgorzaty Luchowskiej
pracownika Sądu Rejonowego w Chełmie


do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Chełmie
pozwanego Tomasza Przemysława Kwaśnik
ostatnio zamieszkałego

Chełm, ul. Św.Mikołaja 12/2

o podwyższenie alimentów  


 

Pozew i inne pisma wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jego zastępowania.

 


Dokument wpisał: Michał Leonowicz
Dokument wytworzył: Michał Leonowicz
Dokument zarchiwizował: Michał Leonowicz
Data wytworzenia informacji: 2009-09-23
Data udostępnienia informacji: 2009-09-23
Data zarchiwizowania informacji: 2009-10-26