Sąd Rejonowy w Chełmie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie sygn. akt III RC 123/09Sąd Rejonowy w Chełmie
Dnia 21 września 2009roku
Sygn. akt III  RC123/09

O G Ł O S Z E N I E
Na mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora w osobie
Agnieszki Nafalskiej
Pracownika Sądu Rejonowego w Chełmiedo zastępowania w Sądzie Rejonowym w Chełmie
pozwanego Antoniego Wisniewskiego
ostatnio zamieszkałego

Chełm, ul.Rzepin, ul.Kościuszki 68/1

o podwyższenie alimentów     


 


Pozew i inne pisma wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jego zastępowania.


Dokument wpisał: Michał Leonowicz
Dokument wytworzył: Michał Leonowicz
Dokument zarchiwizował: Michał Leonowicz
Data wytworzenia informacji: 2009-09-23
Data udostępnienia informacji: 2009-09-23
Data zarchiwizowania informacji: 2009-10-26