Sąd Rejonowy w Chełmie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie sygn. akt III RC 411/09


 
Dnia  22 września  2009r.
Sygn. akt III  RC 411/09


O G Ł O S Z E N I ENa mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora w osobie
Anny Graboś
pracownika Sądu Rejonowego w Chełmiedo zastępowania w Sądzie Rejonowym w Chełmie
pozwanego Waldemara Dudko
ostatnio zamieszkałego
Kolonia Krychów 1/1 22-235 Hańsk


o  podwyższenie alimentów  

Pozew i inne pisma wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jego zastępowania.

 


Dokument wpisał: Michał Leonowicz
Dokument wytworzył: Michał Leonowicz
Dokument zarchiwizował: Michał Leonowicz
Data wytworzenia informacji: 2009-09-23
Data udostępnienia informacji: 2009-09-23
Data zarchiwizowania informacji: 2009-10-26