Sąd Rejonowy w Chełmie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie sygn. akt III RC 518/09


Dnia  21 września  2009 roku
Sygn. akt III  RC 518/09


O G Ł O S Z E N I E
Na mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora w osobie
Magdalena Nowosadzka - Kwaka
pracownika Sądu Rejonowego w Chełmiedo zastępowania w Sądzie Rejonowym w Chełmie
pozwanego Tadeusza Jasiocha
ostatnio zamieszkałego

Wierzbica ul.Leśna 1/2

w sprawie o  podwyższenie alimentów


Pozew i inne pisma wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jego zastępowania.


Dokument wpisał: Michał Leonowicz
Dokument wytworzył: Michał Leonowicz
Dokument zarchiwizował: Michał Leonowicz
Data wytworzenia informacji: 2009-09-23
Data udostępnienia informacji: 2009-09-23
Data zarchiwizowania informacji: 2009-10-26