Sąd Rejonowy w Chełmie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie sygn. akt I Ns 42/09O G Ł O S Z E N I E


W Sądzie Rejonowym w Chełmie w I Wydziale Cywilnym w sprawie sygn. akt I Ns 42/09 toczy się postępowanie z wniosku Mirosławy Parchoniuk z udziałem Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej, Zdzisława Biłana, Antoniego Krawczuka, Gminy Dorohusk, Jana Parchoniuka, Waldemara Parchoniuka, Skarbu Państwa - Starosty Powiatu Chełmskiego i Teresy Lipieńskiej o zasiedzenie działki oznaczonej w rejestrze gruntów nr 296 położonej w Brzeźnie, gm. Dorohusku.
Sąd wzywa zainteresowanych, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia wskazanego w ogłoszeniu zgłosili i udowodnili własność tej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione

 

Chełm, dnia 07 sierpnia 2009 roku.


Dokument wpisał: Michał Leonowicz
Dokument wytworzył: Michał Leonowicz
Dokument zarchiwizował: Michał Leonowicz
Data wytworzenia informacji: 2009-08-07
Data udostępnienia informacji: 2009-08-07
Data zarchiwizowania informacji: 2009-11-09