Sąd Rejonowy w Chełmie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie sygn. akt III RC 669/09


Dnia 30 września 2009r.
Sygn. akt III  RC669/09

O G Ł O S Z E N I E
Na mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora w osobie

Teresy Ordyczyńskiej

zam.Chełm, ul.Kolejowa 64d/8
 

do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Chełmie
pozwanego Piotra Ordyczyńskiego
ostatnio zamieszkałego

22-100 Chełm, ul. Kurpińskiego6/19

o ustanowienie  rozdzielności majątkowej  


 


Pozew i inne pisma wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora , aż do chwili   zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jego zastępowania.


Dokument wpisał: Michał Leonowicz
Dokument wytworzył: Mariusz Błaszczuk
Dokument zarchiwizował: Michał Leonowicz
Data wytworzenia informacji: 2009-10-05
Data udostępnienia informacji: 2009-10-05
Data zarchiwizowania informacji: 2009-11-09