Sąd Rejonowy w Chełmie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie sygn. akt I Ns 288/09Data 13 października  2009 roku
Sygn. akt I Ns 288/09


O G Ł O S Z E N I ENa mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora w osobie Eleonory Patyry
do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Chełmie
Jacka Ciszewskiego  – ostatnio zamieszkałego ul. Jaworowa 94  Nadarzyn
w sprawie z wniosku Prokuratora Rejonowego w Chełmie
z udziałem uczestników  Jacka Ciszewskiego, Zbigniewa Ciszewskiego, Zofii Ciszewskiej, Marzeny Kępińskiej, Marii Szykuły
o zmianę postanowienia w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku
w przedmiocie ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika Jacka Ciszewskiego.Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby, uprawnionej do jej zastępowania.


Dokument wpisał: Michał Leonowicz
Dokument wytworzył: Michał Leonowicz
Dokument zarchiwizował: Michał Leonowicz
Data wytworzenia informacji: 2009-10-13
Data udostępnienia informacji: 2009-10-13
Data zarchiwizowania informacji: 2009-11-17