Sąd Rejonowy w Chełmie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie sygn. akt III RC 645/09


 
Sąd Rejonowy w Chełmie
Dnia 20 października 2009 roku
Sygn. akt III  RC 645/09


O G Ł O S Z E N I ENa mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie
Agnieszki Sawy – pracownika Sądu Rejonowego w Chełmie


do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Chełmie
pozwanego Bogdana Kazimierza Nowaka
ostatnio zamieszkałego

Gdynia ulica Konwaliowa 9/79

o alimenty   


 


Pozew i inne pisma wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jego zastępowania.Dokument wpisał: Michał Leonowicz
Dokument wytworzył: Michał Leonowicz
Dokument zarchiwizował: Michał Leonowicz
Data wytworzenia informacji: 2009-10-21
Data udostępnienia informacji: 2009-10-21
Data zarchiwizowania informacji: 2009-11-23