Sąd Rejonowy w Chełmie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie sygn. akt III Nsm 229/09


Sąd Rejonowy w Chełmie

Dnia 14 października 2009r.
Sygn. akt III Nsm 229/09

O G Ł O S Z E N I E
Na mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora w osobie

Małgorzaty Luchowskiej

Pracownika Sądu Rejonowego w Chełmiedo zastępowania w Sądzie Rejonowym w Chełmie
uczestnika Andrzeja Saduły

ostatnio zamieszkałego
Łódź, ul. Pomorska 30/8a


o ustanowienie rodziny zastępczej  


 


Pozew i inne pisma wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jego zastępowania.


Dokument wpisał: Michał Leonowicz
Dokument wytworzył: Michał Leonowicz
Dokument zarchiwizował: Michał Leonowicz
Data wytworzenia informacji: 2009-10-19
Data udostępnienia informacji: 2009-10-19
Data zarchiwizowania informacji: 2009-11-26