Sąd Rejonowy w Chełmie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie sygn. akt VII Ns 2/09


 

Sąd Rejonowy w Chełmie postanowieniem z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie VII Ns 2/09 zezwolił wnioskodawcy Chełmskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chełmie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 74.858,20 (siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt osiem 20/100) złotych z tytułu zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego pozostałego po Stanisławie Kozieju z zastrzeżeniem, że powyższa kwota ma być wypłacona spadkobiercom Stanisława Kozieja, na ich wniosek, pod warunkiem wykazania praw do spadku. Wzywa się spadkobierców Stanisława Kozieja do odbioru w.w. depozytu w terminie 3 (trzech) lat od wezwania, w przypadku niepodjęcia depozytu przez uprawnionego nastąpi likwidacja niepodjętego depozytu.


Chełm, dnia 27 maja 2009 roku.


Dokument wpisał: Michał Leonowicz
Dokument wytworzył: Michał Leonowicz
Dokument zarchiwizował: Michał Leonowicz
Data wytworzenia informacji: 2009-05-26
Data udostępnienia informacji: 2009-05-27
Data zarchiwizowania informacji: 2009-11-30