Sąd Rejonowy w Chełmie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie sygn. akt VII Ns 1060/08Sąd Rejonowy w Chełmie postanowieniem z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie VII Ns 1060/08 zezwolił wnioskodawcy Chełmskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chełmie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 35.652,03 (trzydzieści pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa 03/100) złotych z tytułu zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego pozostałego po Jadwidze Wiśniewskiej  z zastrzeżeniem, iż powyższa kwota ma być wypłacona spadkobiercom Jadwigi Wiśniewskiej, na ich wniosek, pod warunkiem wykazania praw do spadku po niej - w terminie 3 lat od wezwania, w przypadku niepodjęcia depozytu przez uprawnionego nastąpi likwidacja niepodjętego depozytu. 


Chełm, dnia 27 maja 2009 roku

 

 


Dokument wpisał: Michał Leonowicz
Dokument wytworzył: Michał Leonowicz
Dokument zarchiwizował: Michał Leonowicz
Data wytworzenia informacji: 0000-00-00
Data udostępnienia informacji: 2009-05-27
Data zarchiwizowania informacji: 2009-11-30