Sąd Rejonowy w Chełmie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie sygn. akt III RC 557/09


Dnia 13 listopada 2009r.
Sygn. akt III  III RC 557/09


O G Ł O S Z E N I E

Na mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora w osobie
Zofii Skibińskiej
zam. Chełm, ul. Powstańców Warszawy 5/35do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Chełmie
pozwanego Michała Skibińskiego
ostatnio zamieszkałego

Chełm, ul. Powstańców Warszawy 5/35

w sprawie z powództwa Irminy Zdanowskiej
o ustalenie ojcostwa i alimenty


 

Pozew i inne pisma wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jego zastępowania.


Dokument wpisał: Michał Leonowicz
Dokument wytworzył: Michał Leonowicz
Dokument zarchiwizował: Michał Leonowicz
Data wytworzenia informacji: 2009-11-17
Data udostępnienia informacji: 2009-11-17
Data zarchiwizowania informacji: 2009-12-21