Sąd Rejonowy w Chełmie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie sygn. akt I Ns 267/08Data 20 listopada 2009 roku

Sygn. akt I Ns 267/08

 

OGŁOSZENIE

 

Na mocy art.   144 k.p.c.  ustanowiono kuratora w osobie Barbary Biały,
pracownika Sądu Rejonowego w Chełmie
do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Chełmie
Lucjany Bartosz, ostatnio zamieszkałej 22-100 Chełm ul. Jedność 9
oraz Katarzyny  Anny  Bartosz,  ostatnio  zamieszkałej  22-100  Chełm ul. Szymanowskiego 2/63

w sprawie z wniosku Barbary Bartosz
z udziałem Teresy Bartosz, Ireny Grzeszczyk, Maurycego Bartosza, Marcina
Bartosza, Lucjany Bartosz i Katarzyny Bartosz
o stwierdzenie nabycia spadku

 

Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby, uprawnionej do jej zastępowania.
 


Dokument wpisał: Michał Leonowicz
Dokument wytworzył: Michał Leonowicz
Dokument zarchiwizował: Michał Leonowicz
Data wytworzenia informacji: 2009-11-24
Data udostępnienia informacji: 2009-11-24
Data zarchiwizowania informacji: 2009-12-28