Sąd Rejonowy w Chełmie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie sygn. akt I C 275/09


Data 20 listopada 2009 roku
Sygn. akt I C 275/09

 

OGŁOSZENIE

 

 

Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie Tadeusz Czarneckiego,
do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Chełmie
Andrzeja Czarneckiego, ostatnio zamieszkałego 22-100 Chełm ul. Generała Andersa 1/17

w sprawie z powództwa Miasta Chełma
przeciwko Andrzejowi Czarneckiemu, Tomaszowi Czarneckiemu, Leszkowi Czarneckiemu
o opróżnienie lokalu mieszkalnego

 


Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby, uprawnionej do jej zastępowania.


Dokument wpisał: Michał Leonowicz
Dokument wytworzył: Michał Leonowicz
Dokument zarchiwizował: Michał Leonowicz
Data wytworzenia informacji: 2009-11-24
Data udostępnienia informacji: 2009-11-24
Data zarchiwizowania informacji: 2009-12-28