Sąd Rejonowy w Chełmie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie sygn. akt I Ns 931/08Dnia 04 stycznia 2010 r.
Sygn. akt I Ns 931/08


O G Ł O S Z E N I ENa mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora w osobie Eryka Dziadko – syna Wiesławy Łysiak dla reprezentowania interesów w toczącej się rozprawie w  Sądzie Rejonowym w Chełmie
uczestniczki Wiesławy Łysiak, ostatnio zamieszkałej: 22-100 Chełm, Zagroda 18 w sprawie z wniosku Edwarda Dziadko
z udziałem Zenona Żeliski, Marka Dziadko,  Gminy Chełm,  S.P.Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie, Ireny Dziadko, Teresy Korona, Doroty Kapicy, Anny Kimel, Marii Lipiak, Ewy Bondaruk, Aliny Nafalskiej, Hanny Olszyńskiej, Joanny Plewy, Joanny Czarnieckiej 
- sygn. akt I Ns 931/08.Wniosek i inne pisma wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.


Dokument wpisał: Michał Leonowicz
Dokument wytworzył: Michał Leonowicz
Dokument zarchiwizował: Michał Leonowicz
Data wytworzenia informacji: 2010-01-05
Data udostępnienia informacji: 2010-01-05
Data zarchiwizowania informacji: 2010-02-08