Sąd Rejonowy w Chełmie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie sygn. akt III RC 761/09


Dnia  14 stycznia 2010 roku
Sygn. akt III  RC761/09


O G Ł O S Z E N I ENa mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora w osobie
Grażyna Łygas
pracownika Sądu Rejonowego w Chełmie


do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Chełmie
pozwanego Mariusza Winiarczyka
ostatnio zamieszkałego
22-100 Chełm, ul.11 Listopada 2b/34

w sprawie o podwyższenie  alimentów


 Pozew i inne pisma wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora , aż do chwili   zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jego zastępowania.


Dokument wpisał: Michał Leonowicz
Dokument wytworzył: Michał Leonowicz
Dokument zarchiwizował: Michał Leonowicz
Data wytworzenia informacji: 2010-01-18
Data udostępnienia informacji: 2010-01-18
Data zarchiwizowania informacji: 2010-02-19