Sąd Rejonowy w Chełmie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie sygn. akt I C 275/09Data 25 stycznia 2010 roku
Sygn. akt I C 275/09


O G Ł O S Z E N I ENa mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie Tomasza Czarneckiego, do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Chełmie
Andrzeja Czarneckiego, ostatnio zamieszkałego 22-100 Chełm ul. Generała Andersa 1/17
w sprawie z powództwa Miasta Chełma
przeciwko Andrzejowi Czarneckiemu, Tomaszowi Czarneckiemu, Leszkowi Czarneckiemu
o opróżnienie lokalu mieszkalnego 


Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby, uprawnionej do jej zastępowania.


Dokument wpisał: Michał Leonowicz
Dokument wytworzył: Michał Leonowicz
Dokument zarchiwizował: Michał Leonowicz
Data wytworzenia informacji: 2010-01-28
Data udostępnienia informacji: 2010-01-28
Data zarchiwizowania informacji: 2010-03-02