Sąd Rejonowy w Chełmie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie sygn. akt I Ns 1037/08


O G Ł O S Z E N I E

 

Przed Sądem Rejonowym w Chełmie w sprawie sygn. akt I Ns 1037/08 toczy się postępowanie z wniosku Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Sawinie, z udziałem Moniki Paryszuk, Elżbiety Stecun, Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie, Skarbu Państwa Starosty Chełmskiego o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości położonej w Kolonii Podpakule, gminy Sawin o powierzchni 0,06 ha, oznaczonej w rejestrze gruntów jako działka nr 191/1 przez zasiedzenie przez Gminna Spółdzielnię Samopomoc Chłopska. Sąd Rejonowy w Chełmie wzywa zainteresowanych właścicieli do zgłoszenia się w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia i wykazania własności, bowiem w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeśli zostanie udowodnione.


Dokument wpisał: Michał Leonowicz
Dokument wytworzył: Michał Leonowicz
Dokument zarchiwizował: Michał Leonowicz
Data wytworzenia informacji: 2009-12-17
Data udostępnienia informacji: 2009-12-17
Data zarchiwizowania informacji: 2010-03-18