Sąd Rejonowy w Chełmie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie sygn. akt I Ns 416/09


Data 14 stycznia 2010 roku
Sygn. akt I Ns 416/09


O G Ł O S Z E N I ENa mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie Katarzyny Suszyńskiej-Dudek, pracownika Sądu Rejonowego w Chełmie
do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Chełmie
Tadeusza Jasiocha, nieznanego z miejsca pobytu
w sprawie z wniosku Aliny Jasiocha
z udziałem Tadeusza Jasiochy
o podział majątku wspólnego


Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.


Dokument wpisał: Michał Leonowicz
Dokument wytworzył: Michał Leonowicz
Dokument zarchiwizował: Michał Leonowicz
Data wytworzenia informacji: 2010-01-22
Data udostępnienia informacji: 2010-01-22
Data zarchiwizowania informacji: 2010-03-24