Sąd Rejonowy w Chełmie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie sygn. akt III RC 874/09


Dnia 18 lutego 2010 r.
Sygn. akt III  RC 874/09

O G Ł O S Z E N I ENa mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora w osobie
Małgorzaty Luchowskiej
Pracownika Sądu Rejonowego w Chełmie


do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Chełmie
pozwanego Artura Kuczyńskiego
ostatnio zamieszkałego
Chełm, ul. Powstańców Warszawy 5/1

o podwyższenie alimentów  
Pozew i inne pisma wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili  zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jego zastępowania.


Dokument wpisał: Michał Leonowicz
Dokument wytworzył: Michał Leonowicz
Dokument zarchiwizował: Michał Leonowicz
Data wytworzenia informacji: 2010-02-22
Data udostępnienia informacji: 2010-02-22
Data zarchiwizowania informacji: 2010-03-24