Sąd Rejonowy w Chełmie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie sygn. akt III Nsm 23/10


Dnia 08 marca 2010r.

Sygn. akt III  Nsm 23/10

O G Ł O S Z E N I E
Na mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora w osobie
Tadeusza Paśnika
zam. Ujazdów 74

22-413 Nielisz

do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Chełmie
uczestnika postępowania Pawła Paśnika
ostatnio zamieszkałego


Ujazdów 74, 22-413 Nielisz

w sprawie z urzędu
z udziałem Barbary Fidler
o ograniczenie władzy rodzicielskiej


 
Pozew i inne pisma wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora , aż do chwili   zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jego zastępowania.

 


Dokument wpisał: Michał Leonowicz
Dokument wytworzył: Michał Leonowicz
Dokument zarchiwizował: Michał Leonowicz
Data wytworzenia informacji: 2010-03-10
Data udostępnienia informacji: 2010-03-10
Data zarchiwizowania informacji: 2010-04-13