Sąd Rejonowy w Chełmie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie sygn. akt III Nsm 408/09


 
Dnia 11 marca  2010r.
Sygn. akt III Nsm 408/09

O G Ł O S Z E N I ENa mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora w osobie
Izabeli Panasiuk
aplikanta adwokackiego
Kancelaria Adwokacka adw. Jana Florka
w Chełmie Pl. Kościuszki 1do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Chełmie
pozwanego Miltona Elvisa Colgue Guaravii
ostatnio zamieszkałego

Warszawa ul. Brazylijska 20/4

w sprawie wniosku Katarzyny Gnatiuk 
o pozbawienie władzy rodzicielskiej


 

Pozew i inne pisma wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora , aż do chwili   zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jego zastępowania.

 


Dokument wpisał: Michał Leonowicz
Dokument wytworzył: Michał Leonowicz
Dokument zarchiwizował: Michał Leonowicz
Data wytworzenia informacji: 2010-03-15
Data udostępnienia informacji: 2010-03-15
Data zarchiwizowania informacji: 2010-04-15