Sąd Rejonowy w Chełmie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie sygn. akt I Ns 765/09


O G Ł O S Z E N I E


W Sądzie Rejonowym w Chełmie I Wydział Cywilny w sprawie I Ns 765/09 z wniosku Grażyny Nadolskiej zamieszkałej w Żalinie 6, 22 – 110 Ruda Huta, zostało wszczęte postępowanie o uznanie za zamarłego Jarosława Antoniego Nadolskiego urodzonego w dniu 6 czerwca 1961 roku w Chełmie, syna Ryszarda i Haliny z domu Kubińskiej, ostatnio zamieszkałego w Chełmie, przy ul. Sienkiewicza 14/24, który zaginął w dniu 31 maja 1998 roku w okolicach Woli Uhruskiej nad rzeką Bug. Wzywa się Jarosława Nadolskiego aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się tego ogłoszenia zgłosił, się, gdyż w przeciwnym razie może być uznany za zmarłego. Wzywa się wszystkie osoby, które mogą udzielić wiadomości o zaginionym aby w powyższym terminie przekazały je sądowi.


Dokument wpisał: Michał Leonowicz
Dokument wytworzył: Michał Leonowicz
Dokument zarchiwizował: Michał Leonowicz
Data wytworzenia informacji: 2010-02-10
Data udostępnienia informacji: 2010-02-10
Data zarchiwizowania informacji: 2010-05-11