Sąd Rejonowy w Chełmie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie sygn. akt III Nsm 11/10


Dnia 14 kwietnia 2010r.
Sygn. akt III Nsm 11/10


O G Ł O S Z E N I E
Na mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora w osobie
Magdaleny Nowosadzkiej - Kwaka
Pracownika Sądu Rejonowego w Chełmie


do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Chełmie
uczestnika Pawła Zawadzkiego
ostatnio zamieszkałego
22-100 Chełm, ul. Karłowicza 4/15


w sprawie o zezwolenie na wydanie paszportu małoletniemu dziecku   


 

Pozew i inne pisma wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili   zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jego zastępowania.


Dokument wpisał: Michał Leonowicz
Dokument wytworzył: Michał Leonowicz
Dokument zarchiwizował: Michał Leonowicz
Data wytworzenia informacji: 2010-04-15
Data udostępnienia informacji: 2010-04-15
Data zarchiwizowania informacji: 2010-05-17