Sąd Rejonowy w Chełmie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie sygn. akt I Ns 73/10


Dnia 14 kwietnia 2010r.
Sygn. akt I Ns 73/10


O G Ł O S Z E N I E
Na mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora w osobie
Katarzyny Gałan - Cios - pracownika tutejszego Sądu dla reprezentowania interesów w toczącej się rozprawie w Sądzie  Rejonowym w Chełmie


Spadkobierców zmarłęj Apolonii Żukowskiej, którzy nie są znani

w sprawie z wniosku Edyty Lackowskiej i Kazimierza Lackowskiego

o zezwolenie na złóżenie do depozytu

- sygn. akt. I Ns 73/10 

Wniosek i inne pisma  wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili  zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jego zastępowania.


Dokument wpisał: Michał Leonowicz
Dokument wytworzył: Michał Leonowicz
Dokument zarchiwizował: Michał Leonowicz
Data wytworzenia informacji: 2010-04-15
Data udostępnienia informacji: 2010-04-15
Data zarchiwizowania informacji: 2010-05-17