Sąd Rejonowy w Chełmie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie sygn. akt III Nsm 28/10


Dnia 20 kwietnia 2010 r.
Sygn. akt III  Nsm 28/10

 

O G Ł O S Z E N I E
Na mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora w osobie
Małgorzaty Luchowskiej
Pracownika Sądu Rejonowego w Chełmiedo zastępowania w Sądzie Rejonowym w Chełmie
uczestnika postępowania Dariusza Kalisz
ostatnio zamieszkałego

Chełm, ul. P. Skargi 7/27

z wniosku Barbary Kalisz
z udziałem Dariusza Kalisz
o przywrócenie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi Martyną Kalisz,
Danielem Kalisz i Natalią Kułaczkowską  


 

Pozew i inne pisma wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora , aż do chwili  zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jego zastępowania.


Dokument wpisał: Michał Leonowicz
Dokument wytworzył: Michał Leonowicz
Dokument zarchiwizował: Michał Leonowicz
Data wytworzenia informacji: 2010-04-21
Data udostępnienia informacji: 2010-04-21
Data zarchiwizowania informacji: 2010-05-25