Sąd Rejonowy w Chełmie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie sygn. akt I Ns 96/10


Dnia 14 maja  2010r.
Sygn. akt I Ns 96/10


O G Ł O S Z E N I E


Na mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora w osobie Katarzyny Gałan - Cios – pracownika Sądu Rejonowego w Chełmie dla reprezentowania interesów w toczącej się rozprawie w  Sądzie Rejonowym w Chełmie
uczestnika Kazimierza Strycharczuka,
w sprawie z wniosku Jerzego Bulicz
z udziałem Kazimierza Strycharczuka,
o stwierdzenie nabycia nieruchomości
- sygn. akt I Ns 96/10.Wniosek i inne pisma wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.


Dokument wpisał: Michał Leonowicz
Dokument wytworzył: Michał Leonowicz
Dokument zarchiwizował: Michał Leonowicz
Data wytworzenia informacji: 2010-05-17
Data udostępnienia informacji: 2010-05-17
Data zarchiwizowania informacji: 2010-06-17