Sąd Rejonowy w Chełmie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie sygn. akt I Ns 507/09


Dnia 18 maja  2010r.
Sygn. akt I Ns 507/09


O G Ł O S Z E N I E


Na mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora w osobie Katarzyny Suszyńskiej - Dudek – pracownika Sądu Rejonowego w Chełmie dla reprezentowania interesów w toczącej się rozprawie w  Sądzie Rejonowym w Chełmie

dla nieznanych z miejsca pobytu uczestników Stefana Hałabisa, Marii Hałabis, Joanny Hałabis, Anny Hałabis

w sprawie z wniosku Urszuli Romanek i Agnieszki Tchórzewskiej
z udziałem Henryka Tchórzewskiego, Stefana Tchórzewskiego, Zofii Kuśmierz, Teresy Kuchno, Ryszarda Kuśmierza, Krystyny Kalita, Stefana Hałabisa, Marii Hałabis, Joanny Hałabis, Anny Hałabis
o zniesienie współwłasności nieruchomości
- sygn. akt I Ns 507/09.Wniosek i inne pisma wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.


Dokument wpisał: Michał Leonowicz
Dokument wytworzył: Michał Leonowicz
Dokument zarchiwizował: Michał Leonowicz
Data wytworzenia informacji: 2010-05-19
Data udostępnienia informacji: 2010-05-19
Data zarchiwizowania informacji: 2010-06-21