Sąd Rejonowy w Chełmie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie sygn. akt III RC 6/10


Dnia 24 maja 2010 roku
Sygn. akt III  RC 6/10


O G Ł O S Z E N I E
Na mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora w osobie
Agnieszki Nafalskiej
Pracownika Sądu Rejonowego w Chełmie


do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Chełmie
pozwanego Andrzeja Gacan 
ostatnio zamieszkałego
Łęczna ulica Kpt. Żabickiego 2/89


w sprawie z powództwa Michała Gacan i Dagmary Gacan reprezentowanych przez przedstawicielkę ustawową - matkę Teodozję Marcyniuk przeciwko Andrzejowi Gacan o podwyższenie alimentów


 


Pozew i inne pisma wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora , aż do chwili   zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jego zastępowania.


Dokument wpisał: Michał Leonowicz
Dokument wytworzył: Michał Leonowicz
Dokument zarchiwizował: Michał Leonowicz
Data wytworzenia informacji: 2010-05-25
Data udostępnienia informacji: 2010-05-25
Data zarchiwizowania informacji: 2010-06-28