Sąd Rejonowy w Chełmie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR Adm.0012-18/10 PREZESA SĄDU REJONOWEGO z dnia 22 lipca 2010r. w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Sądu Rejonowego w Chełmie w dniu 22-23 lipca 2010r.


 

 

Na podstawie art.22 §1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001- Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz.U.Nr 98 , poz 1070 z póz. zm) w związku z § 15 ust.1 Rozporządzenia  Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U  z 2003 r. Nr 169, poz,1650).

 

Zarządzam


 

§ 1

 

Skrócenie czasu pracy do godz 1330 w dniu 22-23 lipca 2010r z uwagi na upał i brak urządzeń  klimatyzacji w budynkach Sądu Rejonowego w Chełmie , z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

 

§ 2

 

Określony w § 1 czas pracy nie dotyczy sesji wcześniej wyznaczonych w dniu  22 -23 lipca 2010r.

 

§ 3

 

Pełnienie dyżuru do godz 15 30 przez jednego pracownika Biura Podawczego  oraz przez pojedyńczych pracowników Wydziałów / Oddziałów /Sądu Rejonowego- wskazanych przez kierowników Sekretariatów / Oddziałów , oraz pracownika ochrony.

 

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                     

Prezes Sądu Rejonowego

 

Sędzia Hanna Poliszuk

 


Dokument wpisał: Michał Leonowicz
Dokument wytworzył: Michał Leonowicz
Dokument zarchiwizował: Michał Leonowicz
Data wytworzenia informacji: 2010-07-22
Data udostępnienia informacji: 2010-07-22
Data zarchiwizowania informacji: 2010-07-26