Sąd Rejonowy w Chełmie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Ogłoszenie w sprawie sygn. akt III RC 934/09


Dnia 02 lipca 2010 roku
Sygn. akt III RC 934/09


O G Ł O S Z E N I E
Na mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora w osobie
Joanny Nazaruk
pracownika Sądu Rejonowego w Chełmie


do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Chełmie
pozwanego Grzegorza Typek 
ostatnio zamieszkałego
Łaszczów, ul. Kościuszki 55


w sprawie o podwyższenie alimentów


 


Pozew i inne pisma wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili  zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jego zastępowania.


Dokument wpisał: Michał Leonowicz
Dokument wytworzył: Michał Leonowicz
Dokument zarchiwizował: Michał Leonowicz
Data wytworzenia informacji: 2010-07-08
Data udostępnienia informacji: 2010-07-08
Data zarchiwizowania informacji: 2010-08-09