Sąd Rejonowy w Chełmie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Elektroniczne Postępowanie Upominawcze - EPU


Elektroniczne postępowanie upominawcze (EPU) obsługuje VI Wydział Cywilny (e-Sąd) Sądu Rejonowego  Lublin-Zachód w Lublinie, system dostępny na stronie sądu służy do:

 

  • wnoszenia pozwów o zapłatę w formie elektronicznej
  • elektronicznej komunikacji stron postępowania z sądem poprzez wnoszenie pism procesowych w postaci elektronicznej i odbiór doręczeń elektronicznych
  • uzyskiwania wglądu do elektronicznych akt sprawy
  • weryfikacji treści elektronicznych nakazów zapłaty i klauzul wykonalności

 


Elektroniczne Postępowanie Upominawcze swoją właściwością obejmuje cały kraj i przewidziane jest dla roszczeń pieniężnych dochodzonych w trybie przepisów rozdziału 3; działu V tytułu VII księgi pierwszej części pierwszej Kodeksu postępowania cywilnego. Elektroniczne postępowanie upominawcze zostało wprowadzone jako odrębne postępowanie, mające charakter wezwania do zapłaty w sprawach, w których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego.

Nakaz zapłaty wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym ma postać wyłącznie elektroniczną i jest dostępny w systemie teleinformatycznym e-sądu www.e-sad.gov.pl po podaniu unikalnego kodu nakazu (20 znakowego) umieszczonego w lewym górnym rogu wydruku weryfikacyjnego.
Klauzula wykonalności wydana w elektronicznym postępowaniu upominawczym ma postać wyłącznie elektroniczną i jest dostępna zawsze wraz z nakazem zapłaty, do którego została wydana, w systemie teleinformatycznym e-sądu.

 

Więcej informacji uzyskać można pod adresem e-sądu: www.e-sad.gov.pl lub www.lublin.sr.gov.pl.

 

INFORMACJA: Widząc potrzebę większego informowania społeczeństwa o istocie Elektronicznego Postepowania Upominawczego udostępniliśmy Państwu broszurę w postaci elektronicznej, która przybliża samo postępowanie oraz sposoby ewentualnej obrony przed wydanym w sprawie nakazem. (Broszura znajduje się na dole niniejszej strony, patrz plik PDF).

 


Dokument wpisał: Michał Leonowicz
Dokument wytworzył: Michał Leonowicz
Data wytworzenia informacji: 2010-06-24
Data udostępnienia informacji: 2010-06-24
 
Opis pliku:Elektroniczne Postępowanie Upominawcze - ulotka informacyjna ikona
Plik zamieścił:Michał Leonowicz
Plik wytworzył:Mariusz Błaszczuk
Data wytworzenia informacji:2012-10-31
Data udostępnienia informacji:2012-10-31
Opis pliku:Poradnik dla pełnomocnika zawodowego ikona
Plik zamieścił:Michał Leonowicz
Plik wytworzył:Michał Leonowicz
Data wytworzenia informacji:2013-08-01
Data udostępnienia informacji:2013-08-01
Opis pliku:Poradnik dla powoda ikona
Plik zamieścił:Michał Leonowicz
Plik wytworzył:Michał Leonowicz
Data wytworzenia informacji:2013-08-01
Data udostępnienia informacji:2013-08-01
Opis pliku:Poradnik dla pozwanego ikona
Plik zamieścił:Michał Leonowicz
Plik wytworzył:Michał Leonowicz
Data wytworzenia informacji:2013-08-01
Data udostępnienia informacji:2013-08-01