Sąd Rejonowy w Chełmie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Konta Bankowe
Wpłat za wpisy sądowe, koszty sądowe, grzywny, prosimy dokonywać na podane poniżej konto:


Narodowy Bank Polski  Oddział Okręgowy w Lublin


77 1010 1339 0024 2422 3100 0000

 Wpłat wadium, poręczeń majątkowych, kaucji, sum spornych prosimy dokonywać na podane poniżej konto:

Obowiązujące numery rachunków bankowych sum depozytowych:

 

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Lublinie

 

40 1130 1017 0021 1002 6890 0004 - waluta PLN

 

13 1130 1017 0021 1002 6890 0005 - waluta USD

 

94 1130 1017 0021 1002 6890 0002 - waluta EUR

 

24 1130 1017 0021 1002 6890 0001 - waluta CHF

 

67 1130 1017 0021 1002 6890 0003 - waluta GBP

 

 


 

Wpłat sum na zlecenie (zaliczki dotyczące wpłat na kontakty z dziećmi, na biegłego, ogłoszenia, wizje lokalne, kuratora, badania w RODK, badania DNA) prosimy dokonywać na podane niżej konto:

 

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Lublinie


81 1130 1206 0028 9141 0720 0001

 


 

Wpłat prawomocnie orzeczonych nawiązek i świadczeń pieniężnych zasądzonych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej prosimy dokonywać na podane niżej konto Sądu Rejonowego w Chełmie prowadzone w:

 

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Lublinie


16 1130 1206 0028 9141 0720 0007

 


Wpłacających prosimy o podanie danych pozwalających na właściwe zakwalifikowanie wpłaty:


  • imię i nazwisko/nazwa firmy;
  • wydział, którego wpłata dotyczy;
  • sygnatura akt;
  • numer karty dłużnika.


Brak wyżej wymienionych danych spowoduje opóźnienie przekazania Państwa wpłaty do odpowiedniego Wydziału/Sekcji.

 


Dokument wpisał: Michał Leonowicz
Dokument wytworzył: Michał Leonowicz
Data wytworzenia informacji: 2009-03-20
Data udostępnienia informacji: 2009-03-20