Sąd Rejonowy w Chełmie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Obsługa Interesanta


BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW oraz CZYTELNIA AKT

 

1.      tel./fax  82 565-37-48, w sprawach Wydziału Cywilnego

 e-mail: boi@chelm.sr.gov.pl;  

2.      tel. /fax 82 565-37-49., w sprawach Wydziału Rodzinnego i Nieletnich  oraz Pracy

e-mail: boi@chelm.sr.gov.pl;

     3.     tel/fax. 82 565- 04- 85 Czytelnia, e-mail : czytelnia@chelm.sr.gov.pl ;

 

 

           Dni i godziny urzędowania  BOI

 

 • Poniedziałek 9.00-18.00
 • Wtorek -Piątek  8.00-15.00

 

Sąd Rejonowy w Chełmie uprzejmie informuje, że od dnia 05 września 2016 roku  w budynku Sądu Rejonowego w Chełmie przy Al. Żołnierzy I AWP 16  działa Biuro Obsługi Interesanta oraz czytelnia akt spraw sądowych, rozpoznawanych  w sprawach Wydziału Cywilnego,  Rodzinnego i Nieletnich  oraz Pracy za wyjątkiem VI Wydziału Ksiąg Wieczystych

Księgi Wieczyste  są udostępniane bezpośrednio w sekretariacie Wydziału.

Czytelnia Akt dysponuje monitorowanymi stanowiskami do czytania i przeglądania akt sądowych.

Czytanie i przeglądanie akt odbywa się w czytelni, przy Al. Żołnierzy I AWP 16  .

Czytelnia zlokalizowana jest na parterze budynku w pomieszczeniu  Nr 7.

BOI wchodzi w skład Oddziału Administracyjnego tut. Sądu. 

 

 

PODSTAWOWE  ZADANIA  BOI:

Informowanie o:

 • sposobach wszczęcia postępowania i podstawowych dokumentach, które należy złożyć przy wnoszeniu sprawy do sądu,
 • kosztach sądowych,
 • sposobie ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych,
 • przesłankach ustanowienia obrońcy, adwokata lub radcy prawnego z urzędu,
 • rodzajach środków odwoławczych i terminach do ich wniesienia, 
 • terminach i miejscach rozpraw,
 • wydziałach w sądzie, ich właściwości i lokalizacji,
 • numerach telefonów i godzinach urzędowania oraz adresów innych sądów
 • sygnaturze akt sprawy rozpoznawanej przez tut. Sąd, terminach posiedzeń i rozpraw (pracownik udziela w/w informacji po podaniu przez rozmówcę danych osobowych strony lub uczestnika postępowania albo sygnatury akt sprawy);
 • instytucjach świadczących bezpłatną pomoc prawną.

Ponadto  BOI  udostępnia interesantom listy:

INFORMACJE UDZIELANE SĄ BEZPOŚREDNIO,  za pośrednictwem EMAIL  lub  TELEFONICZNIE

 

 

UWAGA:
Pracownicy BOI  nie udzielają  porad prawnych, oraz nie uzupełniają  formularzy w imieniu interesanta.

 

Przydatne wzory i formularze

 

Dni i godziny urzędowania  Czytelni Akt

 

 • Poniedziałek 8.30-17.30, przy czym akta wydawane są do godz.17.00
 • Wtorek -Piątek 8.30-15.30, przy czym akta wydawane są do godz.15.00

 

Zamawiając akta do czytania należy:

 • podać sygnaturę sprawy
 • wykazać uprawnienie do dostępu do akt,
 • w przypadku sprawy wielotomowej wskazać należ również numer tomu, który będzie przeglądany

Celem uniknięcia ewentualnych kolejek i oczekiwania na akta, a także uzyskania informacji o dostępności akt prosimy o ich zamawianie z wyprzedzeniem.

Wszelkie wnioski dostępne w dziale:

Przydatne wzory i formularze

 

Akta są wydawane po okazaniu dokumentu tożsamości.

 

Szczegółowy zakres udzielania informacji oraz  posiadanych kompetencji zawierają poniższe dokumenty:

 


Dokument wpisał: Mariusz Nadolski
Dokument wytworzył: Katarzyna Waszkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2016-08-31
Data udostępnienia informacji: 2016-08-31
 
Opis pliku:Zarządzenie Prezesa w sprawie utworzenia Biura Obsługi Interesanta oraz Czytelni akt ikona
Plik zamieścił:Mariusz Nadolski
Plik wytworzył:Katarzyna Waszkiewicz
Data wytworzenia informacji:2016-08-30
Data udostępnienia informacji:2016-08-31
Opis pliku:Regulamin BOI ikona
Plik zamieścił:Mariusz Nadolski
Plik wytworzył:Katarzyna Waszkiewicz
Data wytworzenia informacji:2016-08-31
Data udostępnienia informacji:2016-08-31
Opis pliku:Załącznik nr 3 - standardy obsługi interesantów ikona
Plik zamieścił:Mariusz Nadolski
Plik wytworzył:Katarzyna Waszkiewicz
Data wytworzenia informacji:2016-08-31
Data udostępnienia informacji:2016-08-31
Opis pliku:Regulamin Czytelnia ikona
Plik zamieścił:Mariusz Nadolski
Plik wytworzył:Katarzyna Waszkiewicz
Data wytworzenia informacji:2016-08-31
Data udostępnienia informacji:2016-09-02
Opis pliku:Aneks nr 1 do zarzadzenia ikona
Plik zamieścił:Mariusz Nadolski
Plik wytworzył:Anna Górna
Data wytworzenia informacji:2018-07-12
Data udostępnienia informacji:2018-07-12