Sąd Rejonowy w Chełmie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Status Prawny Sądu Rejonowego w Chełmie


 

 

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2002 r. w sprawie Sądów Apelacyjnych, Sądów Okręgowych i Sądów Rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obrzarów właściwości. (Dz. U. z dnia 31 października 2002 r. Nr 180, poz. 1508 z późniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych. (Dz. U. z dnia 12 września 2001 r. Nr 98, poz 1070 z późniejszymi zmianami), zadania z zakresu wymiaru sprawiedliwości w sądzie wykonują sędziowie i asesorzy sądowi. W rozpoznawaniu i roztrzyganiu spraw biorą również udział ławnicy, którzy mają równe prawa z sędziami.

Wewnętrzną organizację i zasady funkcjonowania sądów powszechnych określa Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości "Regulamin urzędowania sądów powszechnych" (Dz.U. z dnia 2 marca 2007 Nr 38 poz. 249)


Dokument wpisał: Michał Leonowicz
Dokument wytworzył: Michał Leonowicz
Data wytworzenia informacji: 2009-03-27
Data udostępnienia informacji: 2009-03-12