Sąd Rejonowy w Chełmie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Portal Informacyjny


Internetowy Portal Informacyjny Sądu Rejonowego w Chełmie (zwany Portalem Informacyjnym) utworzony został dla ułatwienia podmiotom upoważnionym i uprawnionym w myśl obowiązujących przepisów prawa ( w szczególności stronom postępowania i ich pełnomocnikom, a także sędziom i prokuratorom) dostępu do informacji o stanie spraw rozpoznawanych przed Sądem Rejonowym w Chełmie i podejmowanych w nich czynnościach.
Aby zostać użytkownikiem Portalu Informacyjnego, należy zarejestrować się wypełniając „Wniosek o rejestrację konta”. Podane w nim dane weryfikowane są w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Chełmie poprzez porównanie ich z ważnym dokumentem tożsamości, a w przypadku profesjonalnego pełnomocnika również z legitymacją potwierdzającą wykonywanie zawodu prawniczego.
Zasady funkcjonowania i warunki korzystania z Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego w Chełmie określa Regulamin, stanowiący załącznik do zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowego w Chełmie.

Portal Informacyjny jest dostępny pod adresem: portal.lublin.sa.gov.pl


Dokument wpisał: Mariusz Nadolski
Dokument wytworzył: Anna Górna
Data wytworzenia informacji: 2015-11-06
Data udostępnienia informacji: 2015-11-09
 
Opis pliku:Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Chełmie w sprawie utworzenia Internetowego Portalu Informacyjnego wraz z Regulaminem ikona
Plik zamieścił:Mariusz Nadolski
Plik wytworzył:Anna Górna
Data wytworzenia informacji:2015-11-05
Data udostępnienia informacji:2015-11-09