Sąd Rejonowy w Chełmie

Biuletyn Informacji Publicznej
Czcionka domyślna Czcionka średnia Czcionka duża Zmień kontrast
Wyszukiwarka treści


Probacja


Kwartalnik „Probacja” powołany Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 2008 roku, jest czasopismem naukowym traktującym o zagadnieniach związanych z szeroko rozumianą probacją. Publikowane w nim artykuły podlegają recenzji naukowej. Przy redakcji czasopisma działa Rada Programowo – Naukowa, w skład której wchodzą naukowcy zajmujący się tematyką z dziedziny nauk prawnych, nauk społecznych, psychologii, socjologii, pedagogiki resocjalizacyjnej.
Link do wszystkich opublikowanych kwartalników "Probacja": https://ms.gov.pl/pl/probacja


Dokument wpisał: Mariusz Błaszczuk
Dokument wytworzył: Henryka Ziątecka
Data wytworzenia informacji: 2018-01-25
Data udostępnienia informacji: 2018-01-25