Sąd Rejonowy w Chełmie
Ostatnia aktualizacja strony: 12.01.2021, 13:32

Strona główna

 

W dniu 24.XII.2020 r. Sąd Rejonowy w Chełmie będzie nieczynny.

W dniu 31.XII.2020 r. kasa Sądu Rejonowego w Chełmie będzie nieczynna.

 

UWAGA:

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 01 czerwca 2020 roku od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 do 13:00 zostają uruchomione w skróconym czasie urzędowania oraz przy zachowaniu  zasad bezpieczeństwa:

Punkt  Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego

PPOMSiG

OCI KRS

 

zaś w godzinach 9.00-14.00

Biuro Obsługi Interesanta

Biuro Podawcze i Czytelnia VI Wydziału Ksiąg Wieczystych

 

W w/w godzinach  funkcjonują także:

 

Czytelnia akt sądowych / wyłącznie zapisy telefoniczne lub e-mailowe/

Biuro Podawcze

Kasa

 

W dniach od 12 listopada do 30 listopada 2020 sekretariat oraz czytelnia VI Wydziału Ksiąg Wieczystych będzie niedostępna dla interesantów - zgodnie z zarządzeniem

 

 

Sąd Rejonowy w Chełmie

Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 16
22-100 Chełm

(budynek główny)


Pl. Kościuszki 3
22-100 Chełm

NIP: 563-10-66-206
REGON: 000322985

Godziny urzędowania Sądu:

Poniedziałek: 730 - 1800
Wtorek-Piątek: 730 - 1530

 

 

 

INFORMACJA

 

W związku z gwałtownym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 („koronawirusa”)

w trosce o zdrowie pracowników i interesantów, w przypadku braku konieczności osobistego stawiennictwa w sądzie uprzejmie prosimy, aby w celu uzyskania niezbędnych informacji korzystać z dostępnych rozwiązań np. kontakt telefoniczny, za pośrednictwem poczty mailowej itp. i zaniechanie osobistej wizyty w siedzibie sądu.

W sytuacji powzięcia wiadomości, że osoba wezwana na rozprawę (np. strona postępowania, pełnomocnik, obrońca, świadek), wróciła z kraju/rejonu uznanego przez Głównego Inspektora Sanitarnego jako szczególnie niebezpieczny i podatny na zakażenie koronawirusem lub miała kontakt z osobą, u której stwierdzono zarażenie koronawirusem prosimy o niezwłoczne przekazanie tej informacji, telefonicznie bądź drogą mailową, Kierownikowi Sekretariatu Wydziału właściwego ze względu na zarejestrowanie sprawy (numery telefonów oraz adres mailowy dostępne są na stronie internetowej) lub pracownikiem Biura Obsługi Interesantów (nr telefonów: 82 5653748 lub 82 5653749, e-mail boi@chelm.sr.gov.pl).

Informacja powinna zawierać: sygnaturę sprawy, imię i nazwisko osoby wezwanej, status w sprawie, kontaktowy numer telefonu albo adres mailowy oraz termin rozprawy, na który została wezwana.

 

 

Obywatele, chcąc uzyskać informację z Rejestru Zastawów, Krajowego Rejestru Sądowego oraz Ksiąg Wieczystych mogą korzystać następujących sposobów ich uzyskania:

• dokumenty z elektronicznego rejestru Ksiąg Wieczystych można uzyskać za pośrednictwem strony https://ekw.ms.gov.pl/ bądź drogą pocztową,

• aktualne i pełne informacje o podmiotach wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego można uzyskać za pośrednictwem strony https://ekrs.ms.gov.pl bądź drogą pocztową; szczegółowe informacje znajdują się także na stronie ems.ms.gov.pl.

• wnioski o wydanie dokumentów z Krajowego Rejestru Sądowego oraz z Rejestru Zastawów można przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem strony https://pdi.ms.gov.pl bądź droga pocztową.

 

do góry