Biuletyn Informacji Publicznej Komornicy - Sąd Rejonowy w Chełmie

Sąd Rejonowy w Chełmie
Ostatnia aktualizacja strony: 10.09.2019, 12:07

Komornicy

Komornicy

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chełmie

 

Marzenna Łogosz - Kancelaria komornicza nr II Robert Łogosz - Kancelaria komornicza nr III

 

ul. Siedlecka 1/2
22-100 Chełm
Tel./fax. +48 82 562-00-92

email: chelm3@komornik.pl

 

Godziny pracy Kancelarii: 730-1530

przyjęcia interesantów

przez Komornika - wtorek - 900 - 1400

 

ul. Siedlecka 1/2
22-100 Chełm
Tel./fax. +48 82 562-00-92

email: chelm2@komornik.pl

 

Godziny pracy Kancelarii: 730-1530

przyjęcia interesantów

 

przez Komornika - wtorek - 900 - 1400

 

Barbara Szymańska - Kancelaria komornicza nr IV Jacek Szymański - Kancelaria komornicza nr V

 

Pl. Łuczkowskiego 13/2A
22-100 Chełm
Tel./fax. +48 82 565-30-23

email: chelm1@komornik.pl

 

Godziny pracy Kancelarii: 800-1500

przyjęcia interesantów

 

przez Komornika - wtorek -  900-1500

 

ul. Lubelska 32/1
22-100 Chełm
Tel./fax. +48 82 571-32-18

email: chelm.szymanski@komornik.pl

 

Godziny pracy Kancelarii: 730-1530

przyjęcia interesantów

 

przez Komornika - wtorek - 900 - 1530

 

 

Arkadiusz Bolek - Kancelaria komornicza nr I  

 

uł. Lwowska 51
22-100 Chełm

tel./fax: 82 569-90-23

tel.kom.: 533-345-765

email: chelm.bolek@komornik.pl

 

Godziny pracy Kancelarii:

poniedziałek: 1000-1800

wtorek - piątek: 0800-1400

przyjęcia interesantów

 

przez Komornika - poniedziałek -  1000-1700

 

 

 

 

 

Izba Komornicza
Okręgu Sądu Apelacyjnego w Lublinie


ul. Żywnego 10
20-854 Lublin
U.P. 59 skryt.poczt.303
tel. (081) 442 79 09; tel. kom. (0609) 442 070

www: http://www.izba.lubelska.komornik.pl

 


Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego. Wierzyciel dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika.

 

Zakres działania
Komornikom powierza się w szczególności następujące zadania:

  • wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń,
     
  • wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów,
     
  • sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora.

Podstawa działania komornika
Do wszczęcia egzekucji konieczne jest złożenie wniosku egzekucyjnego wraz z oryginałem tytułu wykonawczego. W przypadku wniosku o egzekucję z nieruchomości dodatkowo należy złożyć aktualny wyciąg z księgi wieczystej nieruchomości.

Metadane

Data wytworzenia : 27.03.2009
Data publikacji : 25.03.2009
Data modyfikacji : 07.02.2019
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Chełmie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Michał Leonowicz
Osoba udostępniająca informację:
Michał Leonowicz
Osoba modyfikująca informację:
Mariusz Nadolski
©2010-2019 Sąd Rejonowy w Chełmie.