Sąd Rejonowy w Chełmie

Wykaz numerów telefonów Sądu Rejonowego

 
  TELEFON FAX
Sekretariat Prezesa i Wiceprezesa Sądu Rejonowego 82 565-37-45 82 565-37-47
Sekretariat Dyrektora Sądu Rejonowego 82 565-53-90 82 565-37-47
Biuro Obsługi Interesantów w sprawach Wydziału Cywilnego 82 565-37-48  
Biuro Obsługi Interesantów w sprawach Wydziałów Pracy oraz Rodzinnego i Nieletnich  82 565-37-49  

Biuro Obsługi Interesantów w sprawach Wydziałów Karnych i Wykonawczego

82 565-37-46
82 565-64-26

 
CZYTELNIA AKT   - Al. Żołnierzy I AWP 16 82 565-04-85  

CZYTELNIA AKT   - Pl. Kościuszki 3
82 565-37-46
82 565-64-26
 
I Wydział Cywilny 82 565-04-84 82 565-04-84
II Wydział Karny 82 565-52-03 82 565-52-03
III Wydział Rodzinny i Nieletnich 82 563-14-28 82 563-14-28
VI Wydział Pracy 82 565-20-28 82 565-20-28
V Wydział Wykonawczy 82 563-14-24 82 565-68-84
VI Wydział Ksiąg Wieczystych 82 563-22-50 82 563-22-50
VII Wydział Karny 82 565-54-52 82 565-54-52
I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych 82 565-63-26 82 565-63-26
II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich 82 565-27-53 82 565-27-53
Oddział Administracyjny 82 565-44-17 82 565-44-17
Oddział Finansowy 82 565-62-69 82 565-37-47
Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego 82 565-52-02  
Punkt Przyjmowania Ogłoszeń do Monitora Sądowego i Gospodarczego 82 565-52-02  
Oddział Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego 82 565-52-02  

 

Metadane

Data wytworzenia : 01.03.2011
Data publikacji : 01.03.2011
Data modyfikacji : 24.06.2020
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Chełmie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Michał Leonowicz
Osoba udostępniająca informację:
Michał Leonowicz
Osoba modyfikująca informację:
Michał Leonowicz

Opcje strony

do góry