Biuletyn Informacji Publicznej Wykaz telefonów Sądu Rejonowego - Wykaz telefonów - Sąd Rejonowy w Chełmie

Sąd Rejonowy w Chełmie
Ostatnia aktualizacja strony: 20.05.2019, 12:35

Wykaz telefonów

Wykaz telefonów Sądu Rejonowego

Sekretariat Prezesa i Wiceprezesa Sądu Rejonowego

tel: 82 565-37-45
fax: 82 565-37-47

 

Dyrektor Sądu

tel:
82 565-53-90

 

Oddział Administracyjny Sądu Rejonowego

tel:
82 565-44-17

 

Oddział Finansowy Sądu Rejonowego

tel:
82 565-62-69

 

Oddział Gospodarczy Sądu Rejonowego

tel:
82 565-44-59

 

Telefony do Wydziałów Sądu Rejonowego:

 

 

Sekretariat

FAX

I Wydział Cywilny 82 565-04-84 82 565-04-84
II Wydział Karny
82 565-37-46 82 565-37-46
III Wydział Rodzinny i Nieletnich

82 563-14-28

82 563-14-28

IV Wydział Pracy

82 565-20-28 82 565-20-28

VI Wydział Ksiąg Wieczystych

82 563-22-50

82 563-22-50

VII Wydział Karny

82 565-64-26

              82 565-64-26

V Wydział Wykonawczy

82 565-68-84

82 563-14-19

 

82 563-14-19

 

 

Telefony do Zespołów Kuratorskich Sądu Rejonowego:

 

 

Sekretariat

FAX

I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych 82 565-63-26 82 565-63-26
II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i NIeletnich 82 565-27-53 82 565-27-53

 

 

 

Biuro Obsługi Interesantów w sprawach Wydziału Cywilnego

tel:
82 565-37-48

 

Punkt Obsługi Interesantów w sprawach Wydziałów Pracy oraz Rodzinnego i Nieletnich 

tel: 82 565-37-49

 

Czytelnia akt

tel:
82 565-04-85

 

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego

tel:
82 565-52-02

 

Punkt Przyjmowania Ogłoszeń do Monitora Sądowego i Gospodarczego

tel:
82 565-52-02

 

Oddział Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego

tel:
82 565-52-02

 

 

 

 

Metadane

Data wytworzenia : 01.03.2011
Data publikacji : 01.03.2011
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Chełmie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Michał Leonowicz
Osoba udostępniająca informację:
Michał Leonowicz
©2010-2019 Sąd Rejonowy w Chełmie.